Jujitsu

ยูยิตสูไทย กวาดเหรียญทองเพียบ !!!

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสิ …

ยูยิตสูไทย กวาดเหรียญทองเพียบ !!! Read More »

Jujitsu-Thai อบรมผู้ฝึกสอนคลาส C แน่นสวนกระแสโควิด!

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยจัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู Class C อบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563