พิษ Covid-19 แมทซ์ชื่อดังแห่ยกเลิกแข่งขัน!!

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การแข่งขันเทควันโดเกิดสถานการณ์สุ่มเสียงเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากมารวมตัวกัน ซึ่งอาจจะเกิดการติดต่อหากผู้ที่มีเชื้อไวรัสดังกล่าวมาร่วมงาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน / สมาคมฯ / องค์กรต่างๆ จึงประกาศยกเลิกการแข่งขันกันชุลมุล