แบบฟอร์มส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19

กรุณาใส่รรหัส GMS และ Upload ใบตรวจวัคซีน

คุณต้อง Login ก่อนส่งแบบฟอร์ม

สถานะของผู้ที่ส่งใบรับรองแล้ว

GMS LicenseStatus
THA-9999read
THA-2265unread
THA-1642unread
THA-7886unread
THA-7296unread
THA-7808unread
THA-7035unread
THA-7032unread
THA-2323unread
THA-2338unread
THA-2333unread
THA-3115unread
THA-3540unread
THA-3861unread
THA-4041unread
THA-4087unread
THA-4153unread
THA-5908unread
THA-6373unread
THA-7050unread
THA-7853unread
THA-5198unread
THA-6377unread
THA-6377unread
%d bloggers like this: