tour_banner_m
1892021-10-102nd HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL LEAGUE 2021-Design3-01.png
1882021-10-052nd HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL LEAGUE 2021-Design-pink.jpg
1862021-09-29surat3.jpg
1822021-09-25THAMMASAT-2.jpg
1872021-08-30S__16883719.jpg
1832021-08-29217083833_819392508947785_5575546766593189983_n.jpg
1852021-08-14champ_newsp.jpg
1812021-08-07champ_new.jpg
1802021-07-17850.jpg
1782021-07-05191260094_998212477650738_7551696817341849250_n.jpg

UPDATE NEWS | ข่าวสาร

September 17, 2021

คว้าชัย 22 ทอง อันดับ 1 ใน Rank ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย


August 24, 2021

UPLOAD บัตรประชาชนเพื่อยืนยันการสมัครแบบ Official


August 16, 2021

กท.จัดแข่งขันThailand Online Sports Day เปิดรับสมัคร 5 ชนิดกีฬา


July 9, 2021

การกีฬาแถลง เลื่อนแข่งขัน 88 สมาคมกีฬา


May 11, 2021

กกท.ระงับจัดกีฬา ช้างขาวเกมส์


May 8, 2021

รับสมัคร นกฬ.เทควันโดคนพิการ ปี2564-2565


April 22, 2021

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล ออกหนังสือขอแจ้งระงับจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 23 พ.ค.- 5 มิ.ย.นี้ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาอวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยังมีแนวโน้มกระแพร่ระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องรอแนวทางการปฏิบัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป


April 8, 2021

การกีฬาแห่งประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ออกประกาศด่วนขอความร่วมมือ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย


February 26, 2021

ผศ.ดร.กฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี แจ้งข้อความประกาศชนิดกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (UDRU SPORTS EXPO 2021) มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ กำหนดการแข่งขัน ๑๔ วัน ไม่มีรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สป.อว. มีมติ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ โดยจัดการแข่งขันใน ๓๒ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ๑) กรีฑา ๒) ว่ายน้ำ ๓) ฟุตบอล …

Home – En Read More »


February 25, 2021

WT เปิดตัว Application “AR TEXTBOOK” POOMSAE สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง


February 24, 2021

เปิดแล้ว!! การแข่งขันพุมเซ รายการ THAITAE ONLINE 2021 POOMSAE ชิงถ้วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


February 8, 2021

โค้ชเช ตัดสินใจเดินเรื่องขอสัญชาติไทย