Championships

ข่าวการแข่งขัน

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่?

ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมติผ่อนปรนให้มีกิจกร …

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่? Read More »

กำหนดวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ปี2021

กำหนดวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021

มาแข่งขันเถอะ Gmac Z-Star E-Poomsae

พลาดไม่ได้กับการแข่งขันที่ไม่ต้องเสี่ยงไวรัส certificateและเหรียญรางวัลจัดส่งถึงบ้าน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เม.ย. 24.00 น.