Championships

ข่าวการแข่งขัน

เปิดแล้ว!! การแข่งขันพุมเซ รายการ THAITAE ONLINE 2021 POOMSAE ชิงถ้วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดแล้ว!! การแข่งขันพุมเซ รายการ THAITAE ONLINE 2021 POOMSAE ชิงถ้วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่?

ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมติผ่อนปรนให้มีกิจกร …

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่? Read More »

กำหนดวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ปี2021

กำหนดวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021