Update News

ข่าวสารประกาศ และประชาสัมพันธ์

สมาคมกีฬาเทควันโดเปิดยื่นคำร้อง เดธไลน์ ธค.63!!

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ประกาศการรับรองการจัดการ …

สมาคมกีฬาเทควันโดเปิดยื่นคำร้อง เดธไลน์ ธค.63!! Read More »

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่?

ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมติผ่อนปรนให้มีกิจกร …

ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่? Read More »

Jujitsu-Thai อบรมผู้ฝึกสอนคลาส C แน่นสวนกระแสโควิด!

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยจัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู Class C อบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563