รายชื่อนักกีฬาตามรุ่น ผลรวม
1 Poomsae (VDO Clip) OPEN U9 (-9ปี) หญิง 1
2 พุมเซ (VDO Clip) OPEN Over18 (18ปี+) ชาย 9
3 พุมเซ (VDO Clip) OPEN Over18 (18ปี+) หญิง 13
4 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U11 (10-11ปี) ชาย 44
5 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U11 (10-11ปี) หญิง 48
6 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U14 (12-14ปี) ชาย 56
7 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U14 (12-14ปี) หญิง 55
8 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U17 (15-17ปี) ชาย 31
9 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U17 (15-17ปี) หญิง 29
10 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U9 (-9ปี) ชาย 49
11 พุมเซ (VDO Clip) OPEN U9 (-9ปี) หญิง 29
  ยอดรวมสุทธิ 364